Anerne!! Slægten
Navnet "Amtkjær" stammer fra et område vest for vejen mellem Staby og Husby i Vestjylland.
Mere information senere.
 
 
Området mellem Husby sø og vejen fra Staby til Husby. Hulvej 2 hedder "Amtkjær".

 

 
     

Fjordhus i Handbjerg

Ane og Jens Chr. Pedersen Amtkjær
gift den 08.06.1883

 

 

 

 

 
 Ane Amtkjær´s forældre
 Mette Katrine og
 Anders Olsen
 Ane og Jens Chr. Pedersen Amtkjær med familie.
 øverst: Pedersine, Mette Katrine, Chr. og Ane, Kristane og Agnes (min mormor
 i midten: Marius, Martine, Vilhelm Ferdinand og Else Katrine
 foran: Anders og Peter
   
 Min mormor Agnes Møller f. Pedersen Amtkjær Peter-Vilhelm-Marius-Anders Amtkjær
 
Stående: Else, Vilhelm, Peter og Marius
Siddende: Olga og Katrine